تورزمینی گرجستان از شهرکردو اصفهان

تور زمینی گرجستان (باتومی و تفلیس) از شهرکرد و اصفهان توسط شرکت گردشگری معراج شهرکرد برگزار میگردد.

شرایط و ضوابط اجرایی تور گرجستان :

 - تور زمینی گرجستان از شهرکرد و اصفهان (ترمینال صفه )در تاریخ 97/5/28 برگزار میگردد.

- حرکت به سمت تبریز و از تبریز به گرجستان (باتومی و تفلیس ) میباشد 

- 4شب و 5روز اقامت در هتل +لیدر مجرب و مسلط به زبان رسمی کشور مبداء +بیمه مسافر +اتوبوس VIP 

-شزوع قیمت از 10/500/000ریال می باشد 

-برای اطلاع از جزئیات سفر تماس حاصل نمایید:

-038-32226831-3

09900150348

09900149810